Norsk Arbeidsmandsforbund søker Kommunikasjonsrådgiver. Søknadsfristen er 29. mars.

Norsk Arbeidsmandsforbund er et forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Forbundet har ca. 32.000 medlemmer. Forbundets hovedkontor ligger sentralt i Oslo sentrum.

Kommunikasjonsrådgiver

Ved forbundets hovedkontor er det opprettet en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver.

Vi ønsker oss en selvstendig, effektiv, fleksibel, samarbeidsorientert og serviceinnstilt medarbeider, med forståelse for kommunikasjonsstrategisk arbeid og med journalistisk teft og god formuleringsevne.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver:

  • Bistå forbundsleder i kommunikasjonsfaglige spørsmål, blant annet manus til taler, innlegg osv.
  • Saksforberedelser og møteaktivitet
  • Tilrettelegging for og oppdatering av forbundets nettsider
  • Utarbeiding av informasjonsmateriell, kampanjer med mer
  • Utvikle målrettet kommunikasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

Utdanning fra høyskole/universitet innen kommunikasjon, media og samfunnskontakt eller annen relevant utdanning eller praksis

  • Beherske engelsk og gjerne andre språk muntlig og skriftlig
  • Erfaring fra tilsvarende stillinger
  • Interesse for samfunnsliv og politikk

Gode lønns- og arbeidsvilkår i henhold til Landsoverenskomst AAF – HK.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos Trond Erik Thorvaldsen på telefon 23 06 10 81/480 36 788 eller forbundsleder Erna Hagensen på telefon 23 06 10 61/905 58 279

Søknad med CV, sendes:

Norsk Arbeidsmandsforbund
Postboks 8704 Youngstorget
0028 Oslo

eller e-post: norsk@arbmand.no og må være oss i hende innen 29. mars 2012.