strateginotat---sjeldne-jordarter-og-permanentmagneter