Landsmøtet 2019 - Handlingsprogram hefte 3 - Næring v-3