Landsmøtet 2019 - Handlingsprogram hefte 2 - Samfunn v-3