Ungdomskonferansen til Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker å sette mer fokus på yrkesfag og lærlinger. Ungdomsutvalget i avd 8 var derfor en tur ute blant bedrifter med lærlinger og informerte om arbeidelivet.

LOs ungdomsutvalg i Nord-Trøndelag arrangerte sammen med Ungdomssekretæren i fylket lærlingepatrulje som gikk over to dager. Norsk Arbeidsmandsforbund hadde med to deltakere fra ungdomsutvalget i avdeling 8. Vi fikk pratet med både lærlinger og arbeidsgivere , og vi fikk dermed synspunkt fra begge sider som er verdt å ta med seg videre i ungdomsarbeidet. Vi hadde gode dialoger med belysning på hverdagen til lærlinger, og hva som er bra, og hva som er utfordringer med det å ha lærlinger, og det å få inn lærlinger i bedriften. Spesielt innenfor renholdsbransjen ble det pratet om utfordringer med språkbarrierer i forhold til opplæring, og det å få en statusheving av yrket for å få flere til å velge denne yrkesretningen, og utfordringer med å stå en hel yrkeskarriere ut i dette yrket med en godt bevart helse når man går av med pensjon.

De lærlingene vi fikk pratet med på denne patruljen var godt fornøyde med lærebedriften og arbeidshverdagen hvor de følte seg godt inkludert av arbeidskollegaer, og de følte de hadde en god og variert lærlingetid med god progresjon i henhold til læreplaner og det å stå rustet til å gå opp til fagprøven. Vi fant ikke noen brudd på lov- og avtaleverk på våre lærlingebesøk. Lærlingepatruljen var en god arena for å møte ungdom i arbeid og få vist fram forbundet vårt. Dette var en god og lærerik erfaring, og håper og tror at lærlingepatruljen kan bli avholdt på en fast basis i likhet med sommerpatruljen.

Tor Erik Berg
ungdomstillitsvalgt, avd 8