Allerede klokka 8 om morgenen begynner markeringen med postkortaksjon om kvinnehelse i Oslo. LOs nestleder Gerd Kristiansen og Hovedkasserer Ellen Stensrud stiller seg i spissen for aksjonen og deler ut postkort på t-banestasjonene ved Oslo S og Nationalteateret.

Klokka 12 starter seminaret i Oslo Kongressenter. På seminaret deltar landets første professor i kvinnehelse, Berit Schei, fra institutt for samfunsmedisin ved NTNU og overlege i gynekologi ved St. Olav Hospital. Hun stiller spørsmålet om kvinneliv er mindre verd enn manneliv i sitt foredrag.

Dessuten kommer statssekretær Tone Toften fra Helse- og omsorgsdepartementet, artisten Kari Svendsen spm både skal snakke og spille, og LOs nestleder Gerd Kristiansen.

LO krever styrking av forskning på sammenhengen mellom arbeidsmiljø og av muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Dessuten at yrkesskadeerstatningen også må omfatte skader ved skiftende og midlertidige arbeidsplasser, og reiser til og fra, psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, skader og sykdom på grunn av vold og trakassering knyttet til arbeidstakerens yrke.

Les mer hos Frifagbevegelse