Connie Ravndal er  betongarbeider og ansatt i Implenia. Hun er med å starter opp et kvinnenettverk i forbundet.

Over hele landet går kvinner i demonstrasjonstog i dag for likelønn, hele og faste stillinger, mer forskning til kvinnehelse og i solidaritet med kvinner i Iran og Ukraina. I Norge har vi kommet langt – men enda er vi ikke i mål. 

Mange av våre medlemmer er kvinner, og flere jobber i mannsdominerte yrker. Vi har jobbet lenge for å få flere jenter og kvinner inn i anleggs, maskin, asfalt og bergindustrien og bedre arbeidsvilkårene deres.

Retten til å få en egen garderobe for å skifte i, eller arbeidstøy som passer kroppen, er fortsatt et aktuelt spørsmål på mange arbeidsplasser. Vi har hørt rystende historier om kvinner i anleggsbransjen som får sexistiske kommentarer i et miljø med en røff sjargong. 

– Sånn kan vi ikke ha det. Vi ønsker alle flere jenter inn i de her bransjene. Da må vi ta imot dem på en ordentlig måte, sier forbundsleder Anita Johansen. 

Til uken samler forbundet kvinnelige tillitsvalgte fra anlegg, maskin, asfalt og bergindustri. De skal sitte sammen og diskutere hvordan man kan øke trivselen for jenter og kvinner i disse yrkene. Til høsten planlegger forbundet en større konferanse for kvinner i mannsdominerte bransjer! Tillitsvalgte som disse gjør verden litt bedre for neste generasjon.