8. – 10. februar ble det avholdt kurs i tariffoppgjør for unge medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund. Kurset tok for seg hvordan et tariffoppgjør fungerer og prosessen underveis.

Kurset gikk parallelt med selve tariffkonferansen som ble holdt for de små gruppene i forbundet, og kursdeltakerne besøkte blant annet gruppene mens de jobbet med forslagene som var kommet inn.

I tilegg fikk kursdeltakerne være med på møtet i det sentrale ungdomsutvalget. Der ble de blant annet ble enige om å satse på lokale ungdomskonferanser samt en sentral samling i tillegg, slik at ungdommen kan komme sterkere på banen med saker som ungdommer er opptatte av i vårt forbund.

På bildet:
Bak fra venstre: Adeel Khan, Lene Johanne Olsen, Marius Rognmo, Tor Erik Berg, Eirin Staurvik, June Karlsen, Merethe N. Olsen og Andrea Molaug. Foran fra venstre: Ulf-Terje Eliassen, Bente Karin Isdahl og Espen Magnussen