Arbeidsmandsforbundet-27Forbundet inviterer til sentralt kurs for tillitsvalgte og verneombud i arbeidsmiljøloven 12. – 14. november 2015. Kurset gir en innføring i arbeidsmiljøvens virkeområde, samt praktisk bruk av den.  

Kurset avholdes på Thon Hotel Bergen Airport fra fredag 12. november kl. 12.00 til søndag 14. november kl. 13.00.

Kurset tar for seg:

·        Systematisk HMS arbeid i alle ledd i virksomheten.

·        Innføring i sentrale forskrifter tilhørende Arbeidsmiljøloven.

·        Fysisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.

·        Hvordan forholde seg til organisasjonsutvikling og endringsprosesser.

·        Arbeidstidskapittelet og lovendringer i AML av 1.7.15.

·        Arbeidsmiljøutvalgets og verneombudets oppgaver og påvirkningskraft.

·        Sammenheng mellom Hovedavtale og Arbeidsmiljølov.

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet inkl. reise og opphold. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht. AOFs satser. Som i 2015 er 135 kr pr tapte arbeidstime. Stipendet er skattefritt.

Påmeldingsfrist er 28. oktober til: kurs@arbmand.no