Her er en oversikt over avdelingens kurs.

Introduksjonkurs, Namsos 28. mars
Introduksjonkurs, Trondheim 12. april
Tillitsvalgtforum, Trondheim 23. mai
Tillitsvalgtforum, Steinkjer 23. mai
Introduksjonskurs, Steinkjer 31. august
Grunnkurs Hovedavtalen, Rica Hell 15.-16. sep
Forbundsskolen, Oppdal 24.-28. okt
Introduksjonskurs, Orkanger 7. nov
Overenskomstkurs Maskin, Rica Hell nov.
Tillitsvalgtforum, Trondheim 24. nov
Tillitsvalgtsforum, Steinkjer 24. nov

Velkommen til oss:
Vi kan tilby kortkurs til nye medlemmer ved forspørsel, målsettingen er å få frem budskapet hvorfor være organisert, medlemsfordeler, hvem er NAF, hva er våre oppgaver.

Introduksjonskurs:
Målsettingen med kurset er å gi en innføring i det å være/ bli tillisvalgt, rollefordeling, begrepsavklaringer og ikke mist viktigheten med samhold.
Introduksjonskurs vil også bli avholdt ved forespørsel fra klubber/ tillitsvalgte gjennom hele året. Bare ta kontakt med avd.kontoret.

Tillitsvalgtsforum:
Tillitsvalgtsforum er en ny aktivitet av året hvor avdelingen vil invitere alle tillitsvalgte til dialogmøte hvor en kan ta opp aktuelle temaer, fra samfunnsdebatter til tariffspørsmål.

Grunnkurs Hovedavtalen:
Kurset setter fokus på tillitsvalgtes medbestemmelse, rettigheter m.m.

Overenskomstkurs:
For ansatte/tillitsvalgte som vil lære mere om overenskomsten . Kan også betraktes som et ”mini-tariffkurs”.
Dato er ikke avklart, melding vil bli utsendt så snart det er klart.

Forbundsskolen:
Forbundsskolen tar opp tema som lover, avtaler, forhandlinger, plikter og rettigheter.

Påmelding til alle kursene til avd8@arbmand.no tlf. 46947240