«Vi skal opp vi skal fram»
De nye arbeidersangerne fra M¯re og Romsdal
avdeling 3
musikkvideo NRK
ISS