Foto: Ane Børrud/LO Media

Foto: Ane Børrud/LO Media

Er du interessert i mer skolering om tillitsvalgtsarbeid og fagforeningsarbeid generelt? Da anbefaler vi deg å ta en jevnlig titt på vår kursside. Etter hvert som kurs blir klare, vil vi legge ut informasjon om hvor og når de ulike kursene arrangeres. 

Forbundet kjører årlig ulike kurs du som medlem og tillitsvalgt kan benytte deg av. Dette er blant annet introkurs, tillitsvalgtforum, forbundsskolen, kurs i Hovedavtalen, overenskomstkurs, ungdomskurs og tale- og debattkurs.

Her finner du oversikten over de kurs du kan melde deg på nå.

På disse kursene vil du få bredere og dypere innsikt i f.eks. lover- og avtaler, tolkninger og praktisk tillitsvalgtarbeid. Du vil få bedre kjennskap til forbundet og dets samfunnsmessige betydning, medlemsfordeler og din egen mulighet for innflytelse på arbeidsplass og samfunn forøvrig.

Introkurs er forbundets introduksjonskurs om forbundet, historie, oppbygning og medlemsfordeler. Dette holdes av den enkelt avdeling.

Forbundsskolen er en videregående kurs som går dypere inn i temaene fra introkurset og gir deg innsikt i tillitsvalgtes roller, ulike lover- og avtaler, hva forbundet jobber med og hvordan du selv kan være med å påvirke både organisatorisk og politisk.

Hovedavtalen er tillitsvalgtes fremste verktøy og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og medlemmer- og tillitsvalgte, på lokalt og på sentralt nivå, det vil bli en grundig gjennomgang av denne.

Overenskomstkurs går inn i tekstene i overenskomstene for de ulike bransjene, både tolkninger og historien bak ulike tekster.

Ungdomskurs samler unge fra hele landet og setter fokus på unges mulighet for innflytelse, på arbeidsplass, i organisasjon og politisk. Målgrupen for ungdomskurs er for de under 35.

I tillegg kan du benytte deg av AOFs medlems- og tillitsvalgtopplæring og ulike toppskoleringsprogram i regi av AOF som eks. LO-skolen, Arbeidsmiljøskolen, Arbeidsrett m.m. Merk at noen av kursene, spesielt toppsskoleringsprgram kreves det gitte opptakskriterier i henhold til forbundets retningslinjer for kursvirksomhet. Informasjon om disse kursene finner du på aof.no