Bilderesultat for lo stat

Vedlagt følger oversikt over lokale kurs som avholdes 2.halvår i 2017, fra LO stat Hedmark, Oppland, Oslo og Akerhus.

Kurs 2. halvår