This content has been archived. It may no longer be relevant

Foto: Stortinget

Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer kraftig på nyheten om at Regjeringen skal få rettigheter som innebærer at lover og forskrifter tilsidesettes.

Spesielt er vi bekymret for at drøftings- og informasjonsplikten i Arbeidsmiljøloven og i tariffavtalene skal settes ut av spill.

Vi er innforstått med at det kan være situasjoner som krever raske avgjørelser i en krevende tid. Men at demokratiske prosesser i Storting og politiske arenaer, i bedrifter og virksomheter skal kortsluttes, er noe vi ser meget alvorlig på.

Håndteres ute på arbeidsplassene

Vårt forbund har for tiden enorm pågang fra tillitsvalgte som nettopp sitter i møter med ledelsen i sine respektive virksomheter for å håndtere situasjonen. Det kan være utvidelse av arbeidstid og overtid, permitteringer, oppsigelser, risikokartlegginger, vernetiltak og mye, mye mer.

Både lovverk og tariffavtaler legger til rette for at slike spørsmål skal og må løses lokalt i bedriftene og i virksomhetene. Det er nettopp dette som gir bedriftene og virksomheter mulighet til å iverksette tiltak raskt og som gir de mest hensiktsmessige og mest treffsikre løsningene.

I de tilfellene der man trenger å gå utover de rammer som tillitsvalgte og ledelse sammen kan slutte avtaler om, er forbundet sentralt i beredskap og jobber på spreng for å håndtere disse.

Det er ikke slik at forbund eller tillitsvalgte ute i bedriftene ikke forstår alvoret i situasjonen, eller at det legges urettmessige begrensninger i forhold til de problemstillinger som dukker opp. Tvert imot strekker man seg langt for å imøtekomme både arbeidsgivere og arbeidstakeres anmodninger.

Vi finner derfor grunn til å advare kraftig mot ethvert tiltak som kan sette disse mekanismene ut av spill.

Finnes allerede bestemmelser 

Reglene som innebærer at ledelse og arbeidstakere utarbeider løsninger sammen eksisterer nettopp for å håndtere krevende situasjoner som den vi står midt oppe i.

Det er disse bestemmelsene som garanterer forståelse for grunnene til beslutninger som fattes, og sikrer oppslutning bak dem. Det er disse bestemmelsene som utgjør demokratiet på norske arbeidsplasser og dermed en stor del av tillitten i det norske samfunnet. Det er disse bestemmelsene som for tiden er i full virksomhet og som med full kraft fungerer utmerket. Det er disse bestemmelsene som utgjør grunnmuren i den norske modellen og som gjør at vi som samfunn kan mobilisere til ekstra innsats. Det trenger vi nå!

Ikke en regjeringen for arbeidsfolk

Å gi en mindretallsregjering fullmakter som med et pennestrøk kan undergrave dette, vil kunne føre til svært alvorlige konsekvenser og kan medføre uopprettelig skade. Vi minner om at den sittende regjering måtte korrigeres kraftig av Stortinget og nærmest tvinges til å iverksette tiltak som hensyntar også arbeidstakere økonomisk.

Selv om tiltakspakkene så langt er romslige vil det utvilsomt være lønnsmottakerne som på sikt vil måtte betale en meget høy pris for krisen vi nå står i. Særlig vil dette gå ut over deltidsarbeidende i lavtlønnsyrker.

Norsk Arbeidsmandsforbund reagerer derfor kraftig på at arbeidsfolk settes i en situasjon der deres interesser og demokratiske rettigheter pulveriseres og vil sterkt advare mot at dette skjer.

Anita Johansen,
Forbundsleder