I avdeling 2 har de nedsatt ei gruppe som skal se på hjemmesider og hvordan de skal utvikles.

Avdeling 2 mener det er viktig å henge med i utviklingen for å imøtekomme nye og gamle medlemmer på best mulig måte.

På bildet legger Aleksander Løkke-Sørensen (bildet) frem et utkast til hvordan en hjemmeside kan se ut. I tillegg var Monica Gram Larsen i denne gruppen.