Søylene viser startlønn i stillinger med 37,5 timers arbeidsuke. Tallene er avrundet og hentet fra overenskomster mellom LO, NHO og Virke