Viktigheten av partsamarbeid ble mandag drøftet på en konferanse i regi av Arbeidstilsynet mandag. 

Forbundssekretær Lise Myhrvold i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og viseadministrerende direktør Anne Jensen i NHO. Service orienterte om hvordan arbeidslivets parter samarbeider om tiltak i renholdsbransjen ovenfor 70 deltakere i Bergen. Tema var bl.a. samarbeid om allmenngjøringforskriften for renhold, godkjenningsordningen for renholdsbransjen, og obligatorisk HMS-kort.

– Samarbeidet har vært godt og vi har oppnådd resultater, sier forbundsekretær Lise Myrvold. Vi har jobbet for å bygge opp troverdighet i en utsatt bransje, hvor useriøsiteten har vært utbredt og hvor det har vært viktig å bidra til god bransjeutvikling hos de seriøse aktørene for å takle konkurransen fra de useriøse, sier Myrvold.