Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm inviterer til nasjonal konferanse om innsatsen mot sosial dumping, med særlig oppmerksomhet på allmenngjøringsordningen.

– En nasjonal konferanse gir oss et bredt rådslag om hvordan myndighetene og partene sammen kan sikre et seriøst arbeidsliv framover i et åpent europeisk arbeidsmarked, sier Bjurstrøm.

På møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd, 5. mars, varslet derfor arbeids-ministeren at hun vil ta initiativ til en nasjonal konferanse med evalueringsrapporten som tema. Konferansen vil bli arrangert tidlig på høsten i 2012.

– Allmenngjøring av tariffavtaler er blitt et av de viktigste virkemidlene vi har mot sosial dumping og konferansen vil derfor se spesielt på dette, sier statsråden.

Forskningsstiftelsen Fafo har evaluert de mest sentrale tiltakene i regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping. Hovedkonklusjonen var at tiltakene utgjør en godt integrert tiltakskjede med totalt sett gode resultater, samtidig som det også er utfordringer å ta tak i. Fafos rapport vil være en del av bakteppet for konferansen.