«Det må være deilig å sitte på toppen og dømme norsk ungdom, mens du selv sitter med direktørlønn», skriver Karina Veum om NHO-toppens uttsagn om at norsk ungdom er bortskjemte.

Det er nemlig ikke slik at svensker kommer og «tar» jobbene våre som servitører, eller at østeuropeere kommer hit og invaderer byggeplassene våre bare fordi vi ikke gidder. Som ungdom selv føler jeg for å referere til TV-serien South Parks episode, der romvesener invaderer byen og tar alle småjobbene til en mye lavere lønn enn det innbyggerne skulle ha, og innbyggerne klarte å vri hele problemet til «de tok jobbene våre!». Når problemet hele tiden var arbeidsgivere som spekulerte i hvor lavt kan man gå ned i lønn.

Ungdom i dag er ikke late, ei heller bortskjemte. Forskning viser at vi tar lenger og lenger utdannelse, vi tar fagbrev og vi ønsker å jobbe. Grunnen til at du ser veldig lite norsk ungdom på serveringsteder går hånd i hånd med at det ikke er mange serveringsteder som har tariffavtale, ei heller tillitsvalgte på arbeidsplassen, gjerne i kombinasjon med en arbeidsgiver som forteller deg at å organisere deg i en fagforening blir ansett som illojalt.

Svenskene kommer fra et arbeidsliv med et annet lønnsnivå enn vi har i Norge, og de utkonkurrer oss på lønn når de kommer over hit. Det er nemlig ikke uten grunn at premien i luksusfellen Sverige var en bussbillett til Norge for å søke jobb.

Når det gjelder østeuropeere som kommer hit og maler hus, så vil jeg på det sterkeste be deg om å løfte blikket litt opp og frem og se på hvor mange malerfirmaer som i dag har lærlinger, eller hvor mange malerfirmaer som har mestergaranti eller tarifflønn. Jeg er veldig spent på hvilke hovedkriterier du hadde lagt til grunn om noen skulle malt huset ditt – om du som så veldig mange andre, også innenfor det offentlige, hadde sett utelukkende på pris og derfor ansatt disse østeuropeerne som kommer hit.

Når det gjelder jordbærplukkere kan jeg bare referere til enda flere arbeidslivskriminalitetssaker, som for eksempel de vietnamesiske gårdsarbeiderne i Lier. Eller mannen som over en fireårsperiode rekrutterte vietnamesisk arbeidskraft til landbruket sitt. Han ble i Eiker, Modum og Sigdal tingrett dømt for grov menneskehandel, grov hvitvasking av cirka fem millioner kroner og grovt skattesvik på cirka 600 000 kroner i unndratt skatt.

Kom ikke her og skyld på velferdsstaten vår og offentlige ytelser når du ikke ser norsk ungdom i arbeid. Løft blikket i din egen organisasjon og spør deg selv hvordan vi kan finne løsninger på dette sammen. For i disse sakene trenger vi hele den norske modellen og at alle bidrar til hvordan vi kan bekjempe arbeidslivskriminalitet, hvordan vi kan øke organisasjonsgraden og hvordan vi kan bidra til et seriøst arbeidsliv der det også er plass til norsk ungdom som trenger sommerjobb, eller en deltidsjobb ved siden av studier.

Vi må ha flere lærlingplasser, og garantier for jobb etter lærlingtiden og at man ikke da blir konkurrert ut til fordel for innleid arbeidskraft, eller at bedriften ikke har råd til å beholde deg, fordi de må konkurrere mot useriøse aktører som legger seg på et lønnsnivå ingen kan leve av. Vi må aktivt satse på ungdom og aktivt satse på kompetansebygging, i stedet for å hele tiden ha fokus på pris og pressing av lønnsnivået.

Karina Veum
Ungdomssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund