Uravstemningresultater for SAMFO-området og NHO-området er nå klare. Det ble blant annet stor ja-majoritet i avstemningen for vekteroverenskomsten.

Uravstemmingsresultater – SAMFO-området:

  • Renhold – SAMFO : Ja: 100 prosent
  • Vaktmestere – SAMFO: Ja: 100 prosent

Uravstemmingsresultater – NHO-området:
Service- og vedlikeholdsoverenskomsten:

  • Ja: 72,32 prosent
  • Nei: 27,68 prosent

Vekteroverenskomsten:

  • Ja: 83,34 prosent
  • Nei: 16,55 prosent

Dette innebærer at et flertall av de som har avgitt stemme, har stemt ja på de nevnte overenskomster.