Flertallet av Fellesforbundets medlemmer har sagt ja til meklingsforslaget både for frontfagene, byggfag og hotell og restaurant.

Slik ble avstemningsresultatene:

Frontfagene:

  • JA: 79,44 prosent
  • NEI: 19,26 prosent.
  • 66,31 prosent av medlemmene avga stemme.

Byggfagene:

  • JA: 88,39 prosent
  • NEI: 9,78 prosent
  • 71,23 prosent av medlemmene avga stemme.

Riksavtalen (hotell, restaurant og reiseliv):

  •  JA: 70,03 prosent
  • NEI: 28,80 prosent
  • 59,04 prosent av medlemmene avga stemme.

 

Les mer på FriFagbevegelse.no