Hovedtillitsvalgt Kalle Olsen i Kystverket i Ålseund