Det sentrale justeringsoppgjøret i staten er nå sluttført. 585 millioner er fordelt. LO Stat-leder Tone Rønoldtangen er tilfreds med resultatet.

LO Stat sendte ut følgende presemelding 30. juni:

– Vi har fått godt gjennomslag for våre hovedprioriteringer, der kvinneprofilen har vært viktig hele dette oppgjøret. Samtidig har vi klart å ivareta store lavlønnsgrupper i dette justeringsoppgjøret, sier Tone Rønoldtangen.

– Det vil alltid være slik at man gjerne hadde sett at noen elementer var annerledes, men slik er nå en gang forhandlinger der mange parter er involvert, legger hun til.

Tariffoppgjøret i 2010 har gitt alle medlemmer i LO Stats forbund kjøpekraftsforbedring. Noen har fått mer enn andre, blant andre kvinnedominerte grupper, der mange kan forvente bedre uttelling på lønnslippene utover høsten.

Fortsatt gjenstår den siste delen av oppgjøret, med lokale forhandlinger. Også her er det kvinneføringer.

– Selv om vi har oppnådd mye i forhold til likelønnssatsingen, så er det fortsatt et stykke å gå før vi kan si at vi er i mål. Vi får se hva framtiden bringer. Først skal vi evaluere årets oppgjør, før vi tenker på det neste, sier Rønoldtangen.

Hun har merket seg finansminister Sigbjørn Johnsens varsel denne uka om at det blir moderate lønnsoppgjør i årene som kommer.

–  LO har alltid stått for ansvarlighet i tariffoppgjørene. Problemet er at det er det andre som ikke har. Seinest i forrige uke ble jeg bedt om å kommentere veksten i godtgjørelser til ledere i selskaper der staten har eierandeler. Den må holdes under kontroll. Det samme med lønn og bonuser i finansnæringen. Ellers blir det vrient å be våre medlemmer om å bli med på dugnad, sier hun.