Forbundsekretær Thorbjørn Jungård var opptatt av sosial dumping i sitt innlegg på AP-landsmøtet.

Jungårds innlegg i sin helhet:

«Frihet , likhet og solidaritet er tre bærebjelker som Arbeiderpartiet er tuftet på.

Dette sitter langt inn i ryggmargen på oss alle!! — Ja, mon det?

Å stå opp for et anstendig arbeidsliv handler om en nøkkelverdi i den norske modellen og det norske samfunnet.

Kamerata: Det e desverre sånn at sosial dumping brer om seg. Sosial dumping utfordrer hele vår samfunnsmodell. En modell som bygger på et organisert og anstendig arbeidsliv. En modell som e av de viktigste fundamententan for den norske velferdsstaten.

I løpet av de senere år er det satt inn mange tiltak og det nytter! Men dessverre: Det finnes arbeidsgivera som totalt har brutt eller mista alle barriera når det gjelder anstendighet og moral i forhold til arbeidslivet.

Det offentlige – staten, fylkeskommunene og kommunene og ikke minst hel og halv offentlige bedrifta– spiller en viktig rolle i arbeidet mot sosial dumping. Men også her ser vi eksempla på ryggløse holdninger og mangel på anstendighet. Og vi ser det gang på gang, får en virksomhet økonomiske utfordringa så er det en medisin som ofte taes i bruk: Outsourcing av renholdet og da gjerne til lavest mulig pris.

Og det har vi god erfaring på: Laveste pris kan fort bli en veldig høy pris å betale!

Kjære oss alle beslutningstagere som sitt i den her salen, det skulle være unødvendig å si det men som i pyramidespill: – når noe er for godt til å være sant så er det IKKE sant. Det er ikke slik at det private automatisk gjør ting billigere enn det offentlig.

Men det som ofte skjer: Man dumper lønninger og eller arbeidsbetingelser, – så vær bevisst på dette.

Det er merkelig hvor vi har en tendens til å ufarligjøre ting ved hjelp av språket, æ legg merke til at det meste av uregelmessigheta som skjer i arbeidslivet nå kalles for sosial dumping. Faktum e at mye av det som er avdekka kan kun karaktriseres som rein slavehandel. Det e mange måta å gjøre det på og kreativiteten synes uendelig.

Mye direkte kriminalitet finnes på denne fronten og det er mange triste menneskeskjebna her. Ett eksempel fra fiskeindustrien va en litauisk gutt som fikk kappa av seg ett par fingra, når han no går sykemeldt så får han 2000 kr i månenden i sykepenga.

Arbeidsmandsforbundet har avdekket tilfeller i det offentlig hvor diskusjon gikk på hvor mye mat som var inkludert i lønna, æ gadd vite hvor mange av dere som sitter her som hadde satt dere med ett forhandlingsbord hvor temaet var hvor mye bananer dere skulle få i lønn?

– Det offentlige må fungere som en fyrlykt i arbeidet for et mer seriøst arbeidsliv, blant annet ved å stille krav ved innkjøp, anbud og utsettelse av oppdrag.

Anstendig lønn og arb.betingelsa MÅ inn i de off. innkjøpsreglementene!

Ta i bruk de kontrollordningan som allerede eksistere!

Har vi da regelverket på plass så blir spørsmålet om ka som sitt i ryggmarksrefleksan våres?

E det frihet, likhet og solidaritet vi utstråle rundt om kring?