Norsk Arbeidsmandsforbund – skriftlig samtykke til bruk av NAF