Leder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund gir tommel opp for budsjettforliket mellom de tre rødgrønne partiene.

Etter lange forhandlingsrunder mellom regjeringspartiene Ap og Sp på den ene siden og SV på den andre, er årets statsbudsjett endelig i havn. De tre partiene kom til enighet på overtid, men resultatet var vel verdt å vente på: Endelig skal arbeidsledige få tjene opp feriepenger på dagpengesatsen! Dette er en svært viktig sak for tusenvis av arbeidsfolk som har gått ledig lenge under koronapandemien, som nå kan få råd til å ta ungene med på sommerferie.
Det lå lenge an til at feriepenger på dagpenger ikke ville bli gjeninnført i dette budsjettet, men etter sterkt press fra en samlet fagbevegelse valgte altså regjeringen å snu i sitt budsjettforlik med SV.
Norsk Arbeidsmandsforbund har vært blant de som har presset på: -Vi er svært fornøyd med utfallet i denne saken sier forbundsleder Anita Johansen i en kommentar, og legger til: – Vi er glade for å ha en regjering som hører på arbeidsfolk som vet hvor skoen trykker, men det skulle jo bare mangle at ikke en rødgrønn regjering fikk dette på plass! Vi skal fortsette å presse på i saker som er viktige for våre medlemmer!
Av andre saker kan nevnes at det dypt urettferdige kuttet i brillestøtte til barn nå er reversert, og at det kommer mer penger til en koronapresset kollektivtransport mange steder i landet. Dessuten er det nå også slutt på at kommunene kan regne med barnetrygden i inntektsgrunnlaget når de beregner sosialhjelp.
Arbeidsmandsforbundet mener dette er et godt budsjett for både arbeidsfolk og de som sitter nederst ved bordet!