Foto: Bjørn Grimstad

Vi frontet mange saker under LO-kongressen. Her er en oppsummering på hvordan det gikk under behandlingen av sakene.

Fikk gjennom statlig mineralselskap

Arbeidsmandsforbundet mener man burde gjøre med mineralindustrien slik som det ble gjort med oljen i sin tid.

– Dette kan være vår nye oljerikdom, og den bør forvaltes og gjerne drives av staten. Alle mener det var veldig fornuftig at staten gjorde det med oljen. Det gjelder samme prinsipp her. Vi må jobbe for å etablere et statlig selskap som skal kartlegge, forvalte og utvinne disse verdiene, sa Frank Toks til LO-kongressen.


Foto: Bjørn Grimstad

Pensjon ikke inn i tariffavtalene

Janita Blomvik benyttet sine tilmålte tre minutter under debatten om LOs handlingsprogram til å snakke om tre forslag Arbeidsmandsforbundet hadde fremmet.

– Vi vil ha tariff-festet pensjon. Det må jo være knallenkelt å få det inn i handlingsprogrammet. Det bør være enighet i denne salen om at pensjon tariffestes. Vi ansatte skal ha handa på rattet når det gjelder pensjon. Det er bare å sende over forslaget og få det inn i handlingsprogrammet. Verre er det ikke, mente Janita Blomvik.


Foto: Bjørn Grimstad

Fikk ikke doblet fagforeningsfradraget

I LOs forslag til handlingsprogram gikk organisasjonen inn for å øke fagforeningsfradraget. Ikke godt nok, mente Arbeidsmandsforbundet, som ville ha LO-kongressen med på å vedta det samme som Arbeidspartiet nylig vedtok i sitt partiprogram: Å doble fagforeningsfradraget.

– Sterke og slagkraftige arbeidstagerorganisasjoner er viktige for å skape et godt og trygt arbeidsliv, argumenterte Christian Heinecke da han la fram forslag om et nytt kulepunkt i LOs handlingsprogram: «LO vil jobbe for å doble fagforeningsfradraget».


Foto: Bjørn Grimstad

Les hele saken på Arbeidsmanden