Uravstemningresultat i overenskomst for Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Avstemningsresultater for tariffrevisjonen 2010 for overenskomst for Store Norske Spitsbergen ble 83 prosent ja. Deltakelsesprosenten var på 83,1 prosent.