Representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund holdt medlemsmøte ute på Follobanen

Italienske Condotte, som hadde to milliardkontrakter på Follobanen-prosjektet, kjemper mot konkurs.  På mandag hevet Bane Nor sine to avtaler med Condotte. Begge avtalene er tilknyttet to av Follobaneprosjektets totalkontrakter. Norsk Arbeidsmandsforbund har et betydelig antall medlemmer som har blitt rammet av situasjonen. Bane Nor ser over mulighetene for å videreføre arbeidet med Follobanen selv, men risikoen for en ny tidskrevende anbudsprosess er stor. I over to uker har deler av byggingen av et av landets største infrastrukturprosjekter, Follobanen, stått stille.

Kritikk mot anbudsprosessen

– Bane Nors sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021. I lys av dette må Bane Nor gjøre de nødvendige tiltak. Entreprenøren har ubetalte regninger til firmaets underentreprenører og anleggsarbeidet har stanset, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein.

Forbundsleder Erna Hagensen er kritisk til Bane Nors håndtering av anbudsprosessen.

-Jeg er framfor alt bekymret for de ansatte. Men det er klart at jeg reagerer på at en entreprenør med så dårlig likviditet vinner anbud. Det tyder på stor usikkerhet i anbudsprosessen. Jeg registrerer også at Bane Nor sier at de skal videreføre prosjektet innenfor de gitte økonomiske rammene. Jeg håper at dette er riktig og at det ikke blir en ny lang anbudsrunde på skattebetalernes bekostning, sier hun.

Uro blant medlemmene

Onsdag ettermiddag holdt representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund et møte med forbundets medlemmer.

-Det er en veldig trist situasjon, og vi skal gjøre alt vi kan for å sørge for at deres rettigheter blir ivaretatt. Nå venter regelbundne møter med bedriften, sa en representant fra forbundet til en stinn brakke med anleggsarbeidere.


Han la også vekt på viktigheten av de tillitsvalgte i prosessen videre. Ved slike situasjoner må de tillitsvalgte dra et tungt lass og er sentrale for at det blir en ryddig prosess.

Tillitsvalgt på Follobanen, Roberto Pascoli, har en tøff jobb foran seg.

-Nå begynner folk å ta innover seg at de mistet jobben sin. Selvfølgelig er det en stor uro blant arbeiderne. En del er etablert i Norge og har barn som går i skolen her. Nå lurer mange på hva som skal skje framover. Det er mye spørsmål om lønn og papirer. Å avslutte et arbeidsforhold i et annet land innebærer mye byråkrati, sier Pascoli.