Invitasjon til Introduksjonskurs, Mai 2012, Sarpsborg