Invitasjon til Introduksjonskurs Mai 2012

Kjære medlemmer ved Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 1 Øst. 22 Mai vil det blir avholdt er introduksjonskurs i Sarpsborg. Følg vedlegg for mer informasjon.