Forbundsskolen arrangeres den 15.-19. juni i Tromsø.

Vi oppfordrer alle tillitsvalgte til å ta forbundsskolen.

FORBUNDSKOLENJUNI15