Søknader om innarbeidingsordning, som må behandles før sommeren, må være mottatt hos oss senest fredag 19. juni 2020. De som mottas her etter ovennevnte dato, vil ikke kunne bli behandlet før etter ferien.

Dette på bakgrunn av ferieavvikling og saksbehandlingstid.

Vennligst benytt riktige arbeids- og rotasjonsplanskjema og husk navneliste og lokal protokoll. Skjema ligger her

Søknader som sendes pr. e-post må sendes til: norsk@arbmand.no.

Vi ber dere videreformidle dette i egen bedrift.