This content has been archived. It may no longer be relevant

Vi er mange som håper at livene våre blir litt mer normale til høsten. Det er som om våren har blitt forskjøvet til høsten. Lønnsoppgjøret, som vi i fagbevegelsen pleier å kalle vårens vakreste eventyr, blir nå et høsteventyr. Først ut for våre yrkesgrupper er vekterne der forhandlingsdatoen er satt til 25.-26. august, hvis alt går som planlagt.

Tiden under korona-pandemien har vært som å leve i et vakuum, i vente på at ting skal bli «som vanlig». Pandemien har vært utfordrende på flere plan. Ikke bare har folk mistet jobben sin, folk har også slitt med ensomhet og isolering. Unge som gamle. Det har nok aldri vært tydeligere at mennesker trenger mennesker.

Ikke bare har folk mistet jobben sin, folk har også slitt med ensomhet og isolering.

Det finnes ikke noe som er bra med korona, men kanskje kan det føre noe bra med seg. Den digitale kompetansehevingen i organisasjonen er godt i gang. Mange har gått digitale kurs og blitt bedre på digitale plattformer. Den normale driften har kunnet opprettholdes med hjelp av tekniske løsninger og det er noe jeg mener vi skal gi oss selv en klapp på skulderen for. På tross av at digitale møter ikke kan erstatte det å møtes fysisk og danne nettverk, har korona-pandemien vist oss at det er fullt mulig å drive fagforeningsaktivitet uten å møtes. Hvis verden rundt oss er beredt på en digital omstilling står vi nå godt rustet.

Noe som har opprørt meg og mange andre siste tiden er regjeringens holdning til feriepenger. En undersøkelse foretatt av NHO, viser at 11 prosent av bedriftene ikke er i stand til å utbetale feriepenger. Ytterligere 13 prosent er usikre om de vil klare det. Feriepenger er en del av lønna. Å bruke de pengene til annet er lønnstyveri! Hvis du stjeler fra arbeidsgiveren din så blir det høy straff med bøter og fengsel inntil seks år. Hvis en arbeidsgiver stjeler fra de ansatte så er det nesten ingen reaksjon fra det offentlige. Dette henger ikke på greip. For å unngå at dette skjer igjen må det bli lovpålagt å sette de ansattes feriepenger på en sperret konto som ikke arbeidsgiver kan røre, på lik linje med skatt.

Feriepenger er en del av lønna. Å bruke de pengene til annet er lønnstyveri!

For å sikre at arbeidsfolk får ferie, krever vi at staten må utbetale feriepenger til dem som ikke får det av sin arbeidsgiver. Deretter må staten kreve tilbake pengene fra bedriftene. Vi krever også at permitterte og arbeidsledige må få opptjene feriepenger på dagpengene, slik at folk har råd med ferie neste sommer. Ingen skal stå uten penger i ferien!

Regjeringens mangel på handlingskraft når det gjelder Nav-utbetalinger viser igjen at dette ikke er en regjering for arbeidsfolk. Når korona-pandemien kom fikk Nav på plass en app sånn at bedrifter raskt kunne få sine penger fra krisetiltakene. Systemer for at arbeidstakere skal få sine penger raskt er ennå ikke på plass. Måneder etter at arbeidsfolk har blitt permittert har de ennå ikke fått noen penger på kontoen. Arbeidsfolk står med lua i handa og noen har til og med måttet hente mat hos Frelsesarmeen.

Arbeidsfolk står med lua i handa og noen har til og med måttet hente mat hos Frelsesarmeen.

Dette er ikke et angrep på de ansatte i Nav, som gjør en kjempegod jobb, spesielt de seneste månedene. Det er kritikk mot et system der det er et veldig fokus på at bedriftene skal få sine penger raskt, men ikke arbeidstakere.

I disse tider er det viktig å huske på at mange av tiltakene og ordningene ikke hadde kommet på plass hvis dagens regjering hadde vært en flertallsregjering. Gang på gang er det opposisjonen på Stortinget som har stemt mot regjeringens forslag og fått gjennom tiltak som ivaretar arbeidsfolk. Det er tydelig at det er en vaklende mindretallsregjering som lider mange nederlag nå.

Jeg vil avslutte med å ønske alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte en riktig god, men kanskje annerledes, ferie. Ta vare på hverandre!

Anita Johansen,
Forbundsleder