ArbeiderMestaNæringsdepartementet har bestemt seg for å ikke selge Mesta nå. Næringsministeren forklarer det med at hun ikke har fått inn gode nok bud på bedriften. De ansatte i Mesta er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund. Nestleder Helge Haukeland sier han tar medlingen fra Næringsministeren til etterretning.  — De tillitsvalgte har gjort en god jobb, med å få fram viktigheten av å opprettholde Mesta i sin helhet. Nå får de seg også en pause. Det er bra.

Les mer om saken på næringsdepartementets sider https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/staten-sel-ikkje-mesta-na/id2363442/