I forbindelse med streik kan noen bedrifter måtte innstille sin drift dersom kunder eller andre virksomheter blir rammet av streiken. Arbeidsgiver vil derfor måtte permittere de ansatte som ikke kan utføre sitt arbeid. Så langt det er mulig skal en permittering varsles og mange vil derfor motta et betinget permitteringsvarsel.

Dette er vanlig prosedyre før en eventuell streik og reglene for dette finner man i Hovedavtalen mellom LO og NHO kapittel 7.

Forbundsstyret har vedtatt at medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund som permitteres på grunn av streik vil kunne motta streikestønad for de dagene de ikke får stønad fra NAV (karensdagene).