Industri Energi vil med i ForbundsalliansenFagforbundet Industri Energi er interessert i å slutte seg til Forbundsalliansen, som i dag består av Norsk Arbeidsmandsforbund, Transportarbeiderforbundet og POSTKOM.

 – Dette er et svært interessant utspill.  Alle de tre forbundene som nå er med i Forbundsalliansen, vil behandle dette i egne organer før at dette kan bli en realitet, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

 – Vi holder fast på den framdriftsplanen som er lagt for prosessen med Transportarbeiderforbundet, Postkom og oss. Vår framdriftsplan i alliansen tilsier at en sammenslåing skal gjøres i løpet av 2013, sier forbundsleder Erna Hagensen.

 Industri Energi sine om lag 57 000 medlemmer er sysselsatt innen olje- og gass industrien, treindustrien, farmasøytisk industri, solcelleindustrien, aluminium og andre metallproduserende industrier. Forbundet organiserer også ansatte i miljøbedrifter, bioenergibedrifter, vaskerier, renserier, plastbedrifter, fiskefor- og fiskemelbedrifter, og innen en rekke andre bransjer.

 Les mer