Solidaritet er en av grunnpilarene i fagbevegelsen. Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund setter stor pris på all støtte vi får fra andre forbund. Industri Energi sendte oss en støtteerklæring i dag, noe som oppmuntrer dørvaktene som krever ordnede lønns- og arbeidsvilkår. 

Full støtte til dørvaktene fra Industri Energi

Industri Energi gir vår fulle støtte til kravet om tariffavtale i Youngstorget Vertskap. Arbeidsgiverens holdning og handlinger etter at krav om tariffavtale ble framsatt er helt uholdbare og er et gufs fra fortida. Utelivsbransjen er en bransje med lav fagorganisering og med mye uryddige arbeidsforhold. Desto viktigere er det å støtte ansatte i denne bransjen som organiserer seg for å få ordnede lønns- og arbeidsforhold.

Det er ekstra ille at det skal være nødvendig å gå til streik for tariffavtale i et selskap som leverer tjenester til utesteder rundt Youngstorget, arbeiderbevegelsens høyborg, og som har eiere som er engasjert i mange av de samme utestedene.