I ukene fram mot 8.mars (internasjonale kvinnedagen) gjennomfører den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) kampanjen «Stopp kjønnsbasert vold i arbeidslivet». Kampanjen skal sette kravet om en ILO-konvensjon om vold i arbeidslivet, herunder kjønnsbasert vold og trakassering, på dagsorden.

– Kjønnsbasert vold og seksuell trakassering er i en global sammenheng et av de største arbeidslivsproblemene som særlig kvinner står ovenfor, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

På årets ILO-konferanse, som starter i slutten av mai, skal spørsmålet om hvordan arbeidet mot kjønnsbasert vold i arbeidslivet kan stoppes opp til en første drøfting.

– Her må den norske regjeringen se sin besøkelsestid og bli en pådriver for at vi får en egen konvensjon om vold i arbeidslivet, påpeker Hessen Følsvik.

Les mer om kampanjen på LOs eller ILOs hjemmesider.