Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk overrakt innstillingen til NOU 2017:17 «På ein søndag» fra det regjeringsoppnevnte søndagsutvalget torsdag. 

Utvalget erkjenner at det ikke er politisk flertall for en full liberalisering av åpningstidene på søndager og helligdager. Flertallet i utvalget foreslår likevel å liberalisere regelverket om åpningstider på søndagene.

– Hvis flertallet i utvalget får det som de vil, er det slutten for søndagen som en annerledes dag der de fleste kan ha fri til familie og fritidsaktiviteter. Det vil også være dårlig likestillingspolitikk, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til innstillingen. 

LO-lederen slår fast at dagens søndagsregulering står seg og bør videreføres. 
Gabrielsen forventer at flertallet i Stortinget er mer i takt med mindretallet i utvalget, blant dem HK-leder Trine Lise Sundnes. 

– Stortinget kan støtte arbeidslivets parter, og sette en stopper for høyresidens iver etter å liberalisere åpningstidene på søndager og helligdager, lyder oppfordringen fra LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.