8-12. mai samles 315 delegater fra LO, landets største arbeidstakerorganisasjon, til kongress i Oslo. 

Kongressen er LOs øverste organ. Her er alle 26 forbund representert. Delegatene bestemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hva LO skal satse politisk på. Kongressen velger dessuten hvem som skal lede LO de neste fire årene.

HVEM DELTAR PÅ KONGRESSEN?

  • 315 delegater har stemmerett på kongressen.
  • 260 delegater velges av forbundene, ut fra hvor mange medlemmer de har.
  • 40 velges av LOs fylkesorganisasjoner, basert på medlemstall.
  • Dessuten møter de 15 faste medlemmene av sekretariatet.

Fri Fagbevegelse har laget en nettartikkel om de viktigste sakene som skal behandles på denne kongressen her.

#lokongress