I dag starter de forbundsvise tilpasningsforhandlingene. Da møter hvert LO-forbund sin motpart i NHOs landsforeninger. Men det er små forhåpninger til at det kommer mye ut av det. En grunn til det er at det ikke er streikerett i disse forhandlingene. Det gjør at hvis en part sier nei, så blir det ikke noen endringer i forhold til den gjeldende avtalen.

 

Rette opp skjevheter
Det vil komme til å blir satt av en liten pott som skal fordeles i disse forhandlingene. Disse pengene kommer til å gå til endringer som justering av ansiennitetsstigen, litt ekstra på fagarbeidertillegget eller ekstra på skifttillegg.

Det vil typisk dreie seg om å rette opp skjevheter i lønnssystemet som partene er enige om bør rettes opp. Men noe av problemet for forhandlerne i dagene framover, er at de ikke vet hvor stor denne potten er.

Det er også rom for å gjøre endringer i avtaleteksten. Alle tariffavtaler inneholder bestemmelser om hvordan arbeidet skal utføres. Det er dette det forhandles om når forhandlerne kaller det «tekniske justeringer» eller «tekstendringer». Selv om det bare blir endringer i teksten, vil de ofte koste penger for arbeidsgiveren.

Her kan du lese mer om de forbundsvise tilpasningene.