Domstolenes og NAVs vektlegginger av tidsnære bevis, det vil si bevis som i nær tid etter en hendelse er dokumentert/skrevet ned, blir stadig viktigere.

det norske flagg med en person i legefrakk og med stetoskop i forgrunnen

Les mer om hva LO advokatene skriver om temaet, HER