This content has been archived. It may no longer be relevant

Arbeidsmandsforbundet Erna Hagensen— Jeg konstaterer at de fire borgerlige partiene har kommet frem til en avtale for å etablere en mindretallsregjering utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet, sier forbundsleder Erna Hagensen. Dette innebærer at mindretallsregjeringen må søke støtte i Stortinget for å oppnå flertall for sine saker.

— Vi får først avvente å se hva som kommer i Solberg-regjeringens tiltredelseserklæring og i forslag til statsbudsjett fremover mot jul, før vi kan trekke mer presise konklusjoner, sier Hagensen. Etter en rask gjennomlesning ser jeg at de borgerlige partienes avtale er av svært generell karakter og at for eksempel arbeidslivspørsmål og det viktige trepartsamarbeidet ikke er nevnt i det hele tatt. At de freder handlingsregelen i denne avtalen er både bra og nødvendig.

— Jeg registrerer at det varsles økt satsing på samferdsel og omorganisering av veiprosjekter i Norge. Hva dette vil innebære får vi komme tilbake til når vi har fått noe mer konkret på bordet, men jeg håper ikke det er offentlig privat samarbeid (OPS) de legger til grunn i denne sammenheng. Jeg er også skuffet over at det borgerlige flertallet heller ikke har funnet plass til satsing på statlig eierskap og en aktiv næringspolitikk, som er viktig for sysselsettingen og for mange av våre medlemmer.

— Jeg er i tillegg bekymret for at avtalepunkter om økt aktivitetsplikt, skatteletter og økt privatisering vil kunne ramme våre medlemmer på en negativ måte.

Det er viktig å understreke at vi vil avvente til resultatene av regjeringsforhandlingene foreligger, men Norsk Arbeidsmandsforbund vil si klart i fra hvis det kommer ulike forslag fra den borgerlige regjeringen som vil ramme våre faglige rettigheter og som er negative for våre medlemmer, sier Hagensen til slutt.