erna-side-1

For noen uker siden foreslo Høyres programkomité å kutte en hel ferieuke for alle arbeidstakere over 60 år. Blir dette vedtatt på Høyres landsmøtet så mener jeg at Høyre svikter arbeidsfolk som har gjort en solid innsats, og som fortjener noen dager ekstra ferie som takk for innsatsen gjennom et langt arbeidsliv. I vårt forbund har vi mange slitere som virkelig fortjener og setter pris på en ekstra velfortjent ferieuke. Å fjerne denne uken mener jeg er å gå i helt feil retning.

Høyre mener at «det å ha inntektsbringende arbeid å gå til er den sikreste vei for å unngå fattigdom», til tross for at folk i arbeid sliter med å få hverdagen til å gå i hop. Under sin regjeringstid har regjeringen gang på gang kommet med forslag som bidrar til å svekke våre opparbeidede rettigheter. Endringene i arbeidsmiljøloven har bare resultert i en betydelig økning i midlertidige stillinger framfor faste stillinger. Dette skaper en utrygg hverdag både når det gjelder en lønn å leve av og en jobb å gå til. De som tror at svaret er et samfunn med løsarbeidere tar grundige feil. I et godt og stabilt arbeidsliv må hovedregelen være faste og trygge arbeidsplasser. Vi vil kjempe for dette og ikke gå bakover til et samfunn som er dominert av fra hånd til munn i hverdagen for våre medlemmer. Jeg ser det både i renholdsbransjen, anleggsbransjen og fler at nå blir du ikke lenger ansatt, men at du som innleid eller selvstendig får avtale på enkeltoppdrag når det passer arbeidsgiver. Stadig brukes argumentet om at «fleksibilitet» er den rette veien for arbeidslivet, hvor innleie og andre løsere former for ansettelser framholdes som en nødvendighet.

Det er derfor grunn til å gjenta at vi vil kjempe mot dette – fordi vi allerede har et fleksibelt arbeidsliv hvor bedriftene har muligheten til gode omstillinger og endringsprosesserna-hagensen-leder-i-forbundet-bildeer fordi de ansatte gjennom et godt forankret avtaleverk kan håndtere disse utfordringene når de måtte oppstå.

Høyres programkomite har også foreslått å øke det private eierskapet i statlige bedrifter. Dette er ikke noe nytt fra Høyre, men jeg vil undersøke at dette er en politikk på ville veier. Forbundets handlingsprogram understreker viktigheten av at staten skal fungere som en sterk og aktiv eier. Statlig eierskap sikrer fellesskapets verdier gjennom demokratisk styring av selskaper som er viktige for samfunnet. Konkurranseutsetting og privatisering fører også til økende bruk av innleie, sosial dumping og lavere lønninger. Dette rammer også mange av våre medlemmer innenfor blant annet servicesektoren. Jeg er derfor skuffet over at Høyres programforslag viderefører myten om at det først og fremst er de frie markedskrefter som er svaret på framtidens Norge. Jeg håper at Høyres landsmøte vil ta til vett og avvise disse forslagene.

De rettigheter vi har opparbeidet, er under stadige angrep fra sittende regjering og deres støttespillere i Stortinget. Det er derfor krevende at vi hele tiden må forsvare oss mot høyresidens angrep, framfor å bruke tiden på fremtidens muligheter.

Norsk Arbeidsmandsforbund setter fellesskap og velferd høyest opp på dagsordenen. Vi arbeider for større trygghet i arbeidslivet, trygge lønnsvilkår og et godt velferdstilbud til våre medlemmer.

Vi vil kjempe for disse verdiene slik vi har gjort i over 100 år og vi må sørge for at de politiske partiene uansett farge ikke vil vinne en kamp for å svekke disse grunnleggende verdiene i vårt samfunn. Derfor vil vi ha en regjering som jobber med oss og ikke mot oss.

Jeg vil også oppfordre alle medlemmer til å si sin mening i LOs medlemsdebatt som nettopp berører de forholdene jeg har vært inne på. Det er viktig at vårt forbund er synlige i denne debatten!