På initiativ fra Arbeidsdepartmenet har nå arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad har sendt ut midlertidig instruks om at Hovedavtalen skal legges til grunn ved vurdering av retten til dagpenger under permitteringer.

NAV har sendt ut instruks om at hvis det dokumenteres enighet mellom partene om at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes, så skal dette normalt være retningsgivende for behandlingen av spørsmålet om dagpenger i NAV. Det fremgår også at det skal legges «større vekt på Hovedavtalens intensjoner som gir permitteringsadgang i tilfeller hvor saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften.

− Sammen med pålegget om å gjennomgå alle klagesaker fra 2012 på nytt innebærer dette at permitteringsinstituttet igjen vil fungere som forutsatt sier LOs nestleder Tor Arne Solbakken i en kommentar.

Fredag starter Arbeidsdepartementet sammen med LO og NHO arbeidet med å utforme en ny, permanent instruks for håndteringen av permitteringer og dagpenger.

Til Arbeidsmanden sier forbundsleder Erna Hagensen seg godt fornøyd med arbeidsminister Anniken Huitfeldts innsats.

– Vi hadde forventet at det skulle komme noe, men er gledelig overrasket over at den nye statsråden kom så fort på banen. Denne saken tok Anniken Huitfeldt ganske kjapt, konstaterer hun.

Forbundslederen forventer nå at det ryddes opp i dagpengekaoset.

– Dagens praktisering er helt urimelig både for ansatte og bedrifter. Resultatet er at de ansatte blir sagt opp, og bedriftene mister betydningsfull kompetanse. Det rammer den enkelte og bransjene hardt. Det er et sterkt signal når partene i arbeidslivet er enige, påpeker Hagensen.

 Les brevet fra NAV-direktøren.