Forbundsalliansen - høringsdokument -sammendrag - engelsk