HMS-konferansen 2012 – en konferanse for partene innen bygg- og anleggsnæringen, arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 31. oktober- 1. november. Bak konferansen står blant andre Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA), Arbeidstilsynet, Arbeidsmandsforbundetog Fellesforbundet Et hovedtema blir blandt annet språkutfordringer og risikovurdering/håndtering. Det er tredje året partene i fellesskap arrangerer en landsdekkende HMS- konferanse.

Bransjen håper temaene vekker interesse og at interesserte melder seg på for det kommende arrangementet.