Foto: Bjørn A. Grimstad

En av våre delegater, Arne Presterud tillitsvalgt i Veidekke, holdt et innlegg fra talerstolen og krevet at helse, miljø og sikkerhet må bli et krav i offentlige anbud og kontrakter.

Se innlegget her eller les mer på FriFagbevegelse.