Det nærmer seg tariffkonferanser i Norsk Arbeidsmandsforbund. Dermed trenger vi innspill fra medlemmene våre på hva vi skal fronte i oppgjøret i 2020. 

Har du noen innspill? Bruk da dette skjemaet for å sende inn dine innspill.  

NB! I innledningen står angitt avd 1 og 2, men du kan krysse av lenger ned i skjemaet for avdeling 3 også.